Biuro rachunkowe
Księgowość
...

Nasza wiedza i doświadczenie jest Twoim kluczem do sukcesu.

Oferta

Zwrot VAT z UE

Czynni podatnicy podatku vat, którzy nie wykonują działalności opodatkowanej w innym kraju

Wspólnoty mają możliwość ubiegać się o zwrot podatku VAT zawartego w towarach i usługach

nabytych w tym kraju, gdy wydatki związane są z prowadzoną w Polsce działalnością gospodarczą

i podatnikowi przysługiwałoby prawo do obniżenia podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

na terytorium kraju.

Nasza firma zajmuje się odzyskiwaniem podatku vat w imieniu firm, których siedziby mieszczą się na

terenie całego kraju.

O podatek vat można występować za okresy kwartalne, półroczne i roczne.

Termin na złożenie wniosku za poprzedni rok upływa 30 września bieżącego roku.

 Realizacja przez nas całej procedury zwrotu przebiega następująco:

- Klient podpisuje nam przygotowane przez nas pełnomocnictwo,

- Klient dostarcza nam kopie zagranicznych, faktur, paragonów,

- Klient podpisuje z nami umowę o oddzyskanie vat zagranicznego,

- My wysyłamy wniosek w formie elektronicznej a kopie wraz z potwierdzeniem przesyłamy   

  Klientowi,

Cena usługi uzależniona jest od ilości dokumentów i krajów w których będziemy sie ubiegac o

zwrot.

Zapraszamy do współpracy

 

Kancelaria Doradztwa Podatkowego s.j

41-200 Sosnowiec

ul. Wspólna 4/7

 

tel kom  660 476 644

tel kom  606 118 749

tel          32 363 35 15

tel          32 296 30 51